Az oldal 2023 szeptember 20-án volt frissítve.

 

EGYESÜLETI  HÍREK


2023. szept. 12.

Az elmúlt évek során Alsószállás fejlesztésének előkészületi és tervezési fázisai befejeződtek. Az elmúlt napokban megkerestük a tulajdonosokat egy tájékoztató, adatbekérő levéllel, melyhez csatoltuk az önkormányzattal megkötött második településfejlesztési együttműködési szerződést.

Csatolva letölthetik innen:Részletek

2018. okt. 10.

A korábbi hírlevélben jelzett első földhivatali telekalakítási eljárás lezárult, jelenleg továbbiak indítása zajlik. Ennek egyik eleme a Körte utcai érintett telkek telekalakítása, közterületté történő átsorolása.

Csatolva küldjük az önkormányzattal megkötött második együttműködési szerződés aláírt verzióját, mellékletekkel együtt, melyet az egyesület honlapján és hirdetőtábláján is elhelyezünk a napokban. Javasoljuk figyelmes áttekintését. Részletek

   
2017. aug. 28.

A korábbi hírlevélben jelzett első földhivatali telekalakítási eljárás még mindig nem zárult le, így a pontos folyamatról és annak költségéről továbbra sem tudunk még tájékoztatást adni.

A 2016. év végén közzétett felhívásra a beérkezett javaslatok alapján összeállítottuk a tervezett új településfejlesztési együttműködési szerződést, amellyel kapcsolatosan több alkalommal történt önkormányzati egyeztetés. Részletek

   
2016. dec. 04.

A korábbi hírlevélben jelzett első földhivatali telekalakítási eljárás még mindig nem zárult le, így a pontos folyamatról és annak költségéről továbbra sem tudunk még tájékoztatást adni.

A korábbi hírlevélben kérteknek megfelelően, a beérkezett javaslatok alapján összeállítottuk a tervezett új településfejlesztési együttműködési szerződés főbb pontjait. Részletek

   
2016. ápr. 20.

E héten szombat délelőtt (2016.04.23.) kerül sor az érvényes szabályozási tervben kijelölt új utcai telekhatárok tájékoztató jellegű kitűzésére.

A geodétával megkötött szerződés alapján ez ingyenesen történik. Kérjük, hogy a helyrajzi szám megadásával jelezzék azok, akik ezt igénylik. Részletek

   
2015. ápr. 20.

Május folyamán tervezzük megtartani az új utcai telekhatárok kijelölésének harmadik ütemét azoknak, akik erről még időben nem értesültek, vagy azóta döntöttek úgy, hogy igényelnék ezt.

Néhány héttel korábban erről a lehetőségről szórólapokon is tájékoztatást fogunk nyújtani. Mint azt már bizonyára látták, a tulajdonosok több helyen már áthelyezték az utcai kerítéseket, illetve ezen munkálatok jelenleg is folyamatban vannak. Részletek

   
2015. feb. 15.

A tegnapi napon megtörtént az utcai telekhatárok kijelölésének második üteme is.

Összesen így már nagyságrendileg 80 telek esetében ismert az érvényes szabályozási terv által meghatározott utcák nyomvonala. Részletek

   
2015. jan. 13.

Alsószállás területének új képviselője dr. Bakó Krisztina lett (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) az októberi választások eredményeképpen.

Listás mandátumhoz jutott Löfler Dávid (Fidesz – KDNP) és Császárné Kollár Tímea (Jobbik) is, akik szintén ebben a körzetben indultak egyéni képviselőjelöltként. November elején hatályba lépett a terület új szabályozási terve Részletek

   
2014. okt. 10.

A korábbi hírlevelünk alapján beérkezett kérdéseket megküldtük az október 12-én tartandó önkormányzati választásokon induló polgármester és képviselőjelölteknek.

A városban három polgármesterjelölt indul:

Alsószállás teljes területe az 1. választókörzetbe tartozik, ahol öt képviselőjelölt indul:

   
2014. okt. 06.

Alsószállás területével foglalkozott a budaörsi televízió városi magazin hétfői adása.

Amennyiben ez Önt is érdekli, a műsort megtekintheti a Budaörsi Városi Televízió oldalán ide kattintva.

   
2014. szep. 28.

Az Alsószállás területét is magába foglaló szabályozási tervet elfogadta az önkormányzat képviselő testülete.

Ez a terv vélhetőleg az elkövetkező 10-15 évre vonatkozóan meghatározza a terület fejlődésének irányát és lehetőségét. A távlati cél, amelynek megvalósulását maximálisan segíti az új szabályozási terv, hogy egy alacsony beépítési intenzitással, nem magas épületekkel, sok zöldfelülettel rendelkező átmeneti övezet jöjjön létre a város lakóterülete és a természetvédelmi terület között, ideális pihenési – sportolási lehetőségeket biztosítva. Részletek

   
2014. jún. 10.

Beszámoló tevékenységünk ötödik évéről

Taglétszám, kapcsolattartás a tagokkal, anyagi források, finanszírozás, tervezési folyamat, stb. Részletek, éves beszámoló >>

   
2013. dec. 19.

A Víztorony utcai nyomásfokozó gépház vízjogi létesítési engedélyét kiadták.

További megoldandó feladat a gépház elektromos betáplálásának megvalósítása, melyet az önkormányzat intéz. A 2014-es költségvetési koncepcióban 70 millió forintos kerettel a kivitelezést az önkormányzat javaslatként szerepelteti. Részletek

   
2013. aug. 21.

Részben önkormányzati támogatásból júniusban megtörtént a közterületek takarítása és a gondozatlan zöldfelületek nyírása.

Véleményünk szerint ennek is köszönhető, hogy Alsószállás területe a hasonló területekkel összehasonlítva érzékelhetően tisztább és rendezettebb állapotban van. Ennek fenntartása érdekében kérünk minden tulajdonost, hogy a tulajdonában lévő telket és az előtte elhelyezkedő közterületet tartsa karban, az utcára építési hulladékot semmilyen formában ne helyezzen el. A zöldhulladék a BTG által elvárt módon (zsákban, kezelhető kötegekben) továbbra is kihelyezhető. Részletek

   
2013. jún. 09.

Önkormányzati megrendelés alapján halad előre a Víztorony utcai gépház engedélyeztetése.

Az ellátási nyomvonal tekintetében azonban még továbbra is viták vannak a Frank-hegyi ingatlantulajdonosok között, így sajnos idén már nem reális, hogy a vezeték kiépüljön a Puttony – Zengő utcák sarkáig. Többen kérdezték, hogy abban az esetben, ha itt nem történik előrelépés, lehetséges-e a terület másik irányból történő ellátása. Ezt a kérdést nem vizsgáltuk még, de amennyiben szükségessé válik, természetesen meg fogjuk tenni. Részletek

   
2013. mar. 18.

Az önkormányzat a frankhegyi terület víz- és csatornaellátására vonatkozóan átdolgozott nyomvonaltervet hagyott jóvá két héttel ezelőtti ülésén.

Erre azért volt szükség, mivel a Fátyol utcában voltak olyan tulajdonosok, akik a közterület kialakításához nem járultak hozzá, így az ottani vezetékfektetés egyelőre meghiúsult. Az új nyomvonal az Alsószállás irányába folytathatóság szempontjából nem jelent változást. Elviekben akár már az idei év őszén elkészülhet a Puttony utca – Zengő utca sarkáig mind a víz, mind a csatornavezeték kiépítése. Részletek

   
2013. feb. 11.

Az alábbiakban a legújabb fejleményekről adunk hírt, valamint két budaörsi programot ajánlunk az Önök figyelmébe.

A terület ellátását is szolgáló Víztorony utcai gépház tervezését az önkormányzat megrendelte, amelyen jelenleg a tervezők dolgoznak. Az egyesület éves közgyűlésére a tavalyi éves könyvelés befejezését követően, várhatóan március második felében fog sor kerülni. Erre az egyesület tagjait várjuk, akiknek a pontos időpontról és helyszínről értesítést küldünk. Részletek


2012. okt. 26.

Az Odvashegy utcai szennyvízvezeték engedélye novemberben lejár, ezért kezdeményeztük annak két évvel történő meghosszabbítását.

A terület ellátását is szolgáló Víztorony utcai gépház tervezését az önkormányzat jelenleg pályáztatja. Ezzel párhuzamosan a Frankhegyi Részönkormányzat szervezi a kivitelezés előkészítését, de ezt néhány ingatlantulajdonos jelenleg még akadályozza, mivel nem járulnak hozzá ahhoz, hogy az utca szélesítéséhez szükséges területet ingyenesen az önkormányzat tulajdonába adják. Részletek

   
2012. szept. 23.

Legutóbbi hírlevelünk óta megszületett az önkormányzat közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulása,

így már csak anyagi kérdéssé vált a terület ellátását szolgáló gázvezeték kiépítése. Terveink szerint erre a csatorna kiépítésével egyidejűleg kerülne sor. Részletek

   
2012. máj. 29.

Februári hírlevelünk óta sokszori egyeztetéseket követően a város képviselőtestülete elfogadta a frankhegyi víz, csatorna és útfejlesztési program főbb elemeit és irányait.

Az utak javítása tekintetében azt az önkormányzati választ kapták az ezt kezdeményező tulajdonosok, hogy az ősz folyamán, az anyagi források függvényében kerülhet erre sor. Részletek >>

   
2012. feb. 15.

Legfrissebb hírlevelünkben az idei év első időszakában elért eredményekről szeretnénk beszámolni, valamint a tavalyi évhez hasonlóan kérni az Önök támogatását az SZJA 1%-ának felajánlása formájában.

Többen jelezték az egyesület e-mail címén, hogy rendkívül leromlott az utak állapota a területen és kérték közbenjárásunkat. Részletek >>

   
2012. jan. 15.

Tisztelt Tulajdonostársak!

Idei első hírlevelünkben a tavaly ősz óta történt fejleményekről szeretnénk beszámolni. Részletek >>

   
2011. okt. 18.

A területre felvezető gázvezeték módosított nyomvonalára a terveket az önkormányzathoz benyújtottuk.

A Frankhegy területén tervezett közműfejlesztéssel (víz, csatorna, felszíni csapadékvíz elvezetés) kapcsolatosan – melyhez a műszaki adottságok miatt később Alsószállás is csatlakozhat – a tervezésre szóló közbeszerzési eljárást az önkormányzat megindította. Részletek >>

   
2011. aug. 15.

A tavaszi hírlevelünk óta történtekről szeretnénk beszámolni az alábbiakban.

A területre felvezető gázvezeték tervére az önkormányzat nem adta meg a hozzájárulást, mivel egyes olyan telkeknél, ahol vezetéket fektetnének, útszélesítést kell végrehajtani. Így szükségessé vált a vezeték nyomvonalának minimális mértékben való rövidítése. Az engedélyeztetést ezzel a módosítással ismét megindítjuk. Részletek >>

   
2011. már. 16.

A két helyszíni hirdetőtáblánkon, honlapunkon és elektronikus hírleveleinken keresztül bizonyára többen figyelemmel kísérték tevékenységünket.

Hasonlóan a korábbi évekhez a 2010. évről is szeretnénk a csatolt összefoglalónkkal beszámolni Önöknek. Ha ezt átolvasva ötletük merül fel, vagy szívesen véleményeznék az egyesület tevékenységét, kérjük keressenek meg elérhetőségeinken keresztül.
Az alábbi területeken egyúttal az Önök segítségét szeretnénk kérni.
Részletek, éves beszámoló >>

   
2011. feb. 15.

Az Alsószállás szinte teljes területét ellátó csatornavezeték terve jogerős vízjogi létesítési engedélyt kapott..

A most engedélyezett szakasz a Odvashegy utcában a Hegyalja utcai csatlakozási ponttól egészen a Puttony utca elejéig tart. Nagyságrendileg hasonló szakaszra vonatkozik a gázvezeték engedélyezési terve, amelynek benyújtásával megvártuk a csatornavezeték engedélyezésének eredményét. Részletek >>

   
2010. okt. 08.

Az önkormányzati választásokon Wittinghoff Tamás polgármesterként és Szabó Károly területi képviselőként egyaránt bizalmat kapott a választóktól, így folytathatják munkájukat. Gratulálunk nekik és számítunk mindkettőjük támogatására a múlthoz hasonlóan a jövőben is.

Az Odvashegy utcában létesítendő csatornavezeték terve az önkormányzati szakhatósági jóváhagyást megkapta, benyújtásra került engedélyeztetésre a vízügyi felügyelőségre. Részletek >>

   
2010. szep. 10.

Az önkormányzattal megkötött településfejlesztési együttműködési szerződés a mai napon hatályba lépett.

Megtörtént az egyeztetés a Duna-Ipoly Nemzeti Park illetékeseivel is, amelynek eredményeképpen az elkövetkező hetekben tájékoztató levelet kapnak az érintett tulajdonosok az Odvashegy északi oldalán húzódó, jogilag rendezetlen utca jövőjével kapcsolatosan.Részletek >>

   
2010. aug. 08.

A településfejlesztési és ehhez kapcsolódó letét szerződést minden érintett aláírta.

Tájékoztató jelleggel megküldjük, illetve honlapunkon is közzé tesszük. Kérjük olvassák át, mivel az elkövetkező évek lépéseit az ebben foglaltak fogják meghatározni, melyben minden tulajdonos közreműködésére számítunk. Fontosnak tartjuk, hogy a város lakossága is megismerje az elfogadott fejlesztési program elemeit. Ezt a célt szolgálta a Budaörsi Televízió városi magazin adásában a nyár elején lejátszott interjú, illetve a Budaörsi Napló májusi számában megjelent részletesebb beszámolónk is. Részletek >>

   
2010. ápr. 07.

Örömmel tudatjuk, hogy a képviselőtestület elfogadta Alsószállás fejlesztési programjavaslatát.

Örömmel tudatjuk Önökkel, hogy a múlt héten Budaörs Város Önkormányzatának képviselőtestülete 19 igen, 2 tartózkodás mellett, nem szavazat nélkül elfogadta Alsószállás fejlesztési programját és felhatalmazta a polgármestert a településfejlesztési szerződés aláírására. Részletek >>

   

2010. már. 12.

Hasonlóan a 2008-as évhez, a 2009-es évről is szeretnénk csatolt összefoglalónkkal beszámolni Önöknek.

Ha ezt átolvasva ötletük merül fel, vagy szívesen véleményeznék az egyesület tevékenységét, kérjük keressenek meg elérhetőségeinken keresztül.
Részletek, éves beszámoló >>

   
2010. jan. 25.

Legutolsó hírlevelünk óta megérkezett a Fővárosi Vízművek válasza is Alsószállás vezetékes vízellátási lehetőségeinek vizsgálatára vonatkozóan.

Ebből, valamint az ezt követően megtörtént személyes egyeztetésből egyértelművé vált, hogy a terület ivóvíz hálózata Frankhegy irányából építhető ki, a szolgáltató Víztorony utcában meglévő gépházából kiindulva. Részletek >>

   
2009. nov. 08.

Két héttel ezelőtt befejeződött a Körte utcai fasor telepítése. Összesen 60 előnevelt facsemete és 25 virágzó cserje került elültetésre.

Elképzelésünk szerint a végleges útpálya a két fasor között futna majd. Azonban ennek jogi előfeltételei vannak (önkormányzati döntés, földhivatali átminősítés), így az elhasználódott burkolat felújítására még a régi nyomvonalon került sor ezen a hétvégén. Részletek >>

   
2009. aug. 30.

A barbár módon derékba vágott fák cseréjére, illetve az elmaradt néhány fa ültetésére alkalmas időjárási viszonyok hiányában egyenlőre nem került sor, de szeptember folyamán szeretnénk rá sort keríteni. A pontos időpontról időben értesítést küldünk.

Ezzel teljessé válik a Körte utcai fasor. A rendszeres locsolásnak és a gondos ültetésnek köszönhetően csak 4 olyan vérszilva nem eredt meg, amely már az ültetéskor is elszáradtnak tűnt. Részletek >>

   
2009. jún. 12.

Mint azt többen láthatták, május végén újabb harminc fa elültetésére került sor a Körte utcában, így már közel 60 fa teszi szebbé területünk ezen részét.

Az ültetésében korhatárra való tekintet nélkül számos önkéntes segítőnk részt vett, akiknek a közreműködését ezúton is köszönjük. Az erről beszámoló fényképeket mellékelten csatoltuk. Részletek >>

   
2009. máj. 08.

Mint többen már láthatták, két héttel ezelőtt megtörtént a Körte utcai mintaprojekt keretében az első 22 fa elültetése.

Ezt megelőzően a betontömbök és a szemét elszállítására, valamint az elvadult növényzet kiirtására került sor. Az ültetésben és az azt követő öntözésben képviselőnk, Szabó Károly is segített, amit külön köszönünk neki. Részletek >>

   
2009. ápr. 15.

Befejeződött az Odvashegy - Hegyalja utca és környékének rendezésére vonatkozó akcióterv egyeztetése

A végleges programjavaslat és változási vázrajz elkészült, azt a Környezetvédelmi Bizottság és a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság egyhangúlag támogatta. A program Alsószállást érintő főbb elemei itt olvasható. Részletek >>

   
2009. mar. 02.

Erdőmegújítási program indul

Alsószállás szomszédságában, az Odvashegy utca és a Domb utca közötti szakaszon erdőmegújítási program indul az elkövetkező hetekben. Részletek >>

   
2009. feb. 08.

A területre felvezető Odvashegy utca és környékének komplex rendezésére vonatkozó javaslatcsomag

egyeztetése az önkormányzattal, a Pilisi Állami Parkerdő vezetőjével és a Duna-Ipoly Nemzeti Park tájvédelmi egységének vezetőjével megtörtént. A jövő héten megtörténik a tervezett új nyomvonal geodéziai kitűzése. Amennyiben ez műszaki problémát nem vetít előre, megkezdődik a program végrehajtásának jogi folyamata is. Részletek >>

   

2008. dec. 18.

Sajnos, a településfejlesztési szerződés ügyében egyelőre továbbra sem tudunk előrelépésről beszámolni,

de reményeink szerint legkésőbb január - február során sor fog erre is kerülni és ezt követően felgyorsulhatnak az események.

Az Odvashegy utca és környékének komplex rendezésére vonatkozó javaslatcsomag elkészült, önkormányzati végső egyeztetésére várhatóan január elején fog sor kerülni. Ezt követően a Pilisi Állami Parkerdő és a Duna-Ipoly Nemzeti Park illetékeseivel kezdeményezünk egyeztetést a minisztériumi benyújtást megelőzendően. Részletek, éves beszámoló >>

   
2008. okt. 31.

Két alkalommal is levették a településfejlesztési szerződés a napirendről.

Sajnos, a korábban elképzeltekhez képest a településfejlesztési szerződés nem került be a bizottsági, majd testületi előterjesztések közé, az elkészült és általunk pozitívnak tartott főépítészi javaslat ellenére két alkalommal is levették azt a napirendről. Többen kérdezték, hogy ki volt a napirendről való levételt kezdeményező, de erről nem rendelkezünk hiteles és megbízható információkkal, találgatásokat és "folyosói" pletykákat pedig nem kívánunk közzé tenni. Véleményünk szerint nem is ez a lényeg, hanem, hogy hogyan jutunk most előbbre. Részletek >>

   
2008. aug. 13.

Új szabályozási terv készül.

Az elmúlt hetekben megkezdődött a korábban már jelzett településfejlesztési szerződés előkészítése, egyeztetése a főépítészi irodával, illetve képviselőnk, Szabó Károly közreműködésével Romsics Sándorral, a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság elnökével. Részletek >>

   
2008. jún. 23.

Benyújtásra került két előterjesztésünk a képviselőtestület elé.

Ezek egyrészt bekapcsolják területünket a városi kerékpárút hálózat terveibe, másrészt a területünk egy részét érintő futópálya távlati kiépítésének koncepcióját rögzíti. Részletek >>

   
2008. ápr. 20.

Előző hírlevelünk óta létrejöttek a találkozások.

Előző hírlevelünk óta létrejöttek a találkozások dr. Nagy Tamással (FIDESZ-KDNP), dr. Molnár Vilmossal (FIDESZ-KDNP), valamint városunk új jegyzőjével dr. Bocsi Istvánnal.. Részletek >>

   
2008. már. 25.

Lassan befejeződnek a találkozásaink a város képviselőivel.

Az elmúlt hetekben került sor programunk ismertetésére dr. Kisfalvi Péter (MSZP-SZDSZ), Törőcsik László (FIDESZ-KDNP), Sánta Áron (FIDESZ-KDNP) és Takács Viktor (MSZP-SZDSZ) képviselők részére. Részletek >>

   
2008. már. 05.

Engedjék meg, hogy beszámoljunk az elmúlt két hónap történéseiről

A jegyzőválasztás és a város költségvetése körüli politikai események miatt az önkormányzattal való egyeztetéseket átmenetileg szüneteltettük, de azok után, az elmúlt hetekben folytattuk azt. Találkoztunk Kálóczi Imre, Török Czene István, majd Stifft Nándor és Jelen Károly képviselő urakkal. Két hete került sor tárgyalásra Wittinghoff Tamás polgármester úrral is. Részletek >>

   
2007. dec. 15.

Ígéretünkhöz híven jelentkezünk a legfrissebb híreinkkel

Közel 100 fő részvételével lakossági fórumunk sikeresen lezajlott. A visszajelzések és javaslatok mind a mai napig érkeznek részünkre, melyeket folyamatosan igyekszünk beépíteni a programunkba. Részletek >>

   
2007. okt. 29.

Lakossági fórumot tartunk

Céljainkról, és az előttünk álló feladatokról 2007. november 17-én szombaton, 16-18 óra között nyújtunk bővebb tájékoztatást Budaörsön, a Jókai Mór Művelődési Ház nagytermében! Részletek >>

   
2007. aug. 10.

Megkezdődnek a tulajdonosok személyes megkeresései

Első levelünkre nagyon sok megkeresés érkezett, melyben kivétel nélkül mindenki örült a kezdeményezésnek és támogatta a megfogalmazott célokat. Egyesületünk megalakult, bejegyzési kérelmünk benyújtásra került a bíróságra. Megalakulásunkról az önkormányzati tisztségviselők részére a tájékoztató levelet megküldtük. Részletek >>

   
2007. júl. 11.

Megalakul az Alsószállás Fejlesztéséért Egyesület

A Budaörs-Alsószállás területén érdekelt tulajdonosok és lakók hatékony érdekképviselete és a terület dinamikus fejlesztése érdekében július folyamán egyesületet hozunk létre. Az egyesületi tagság önkéntes, tagdíjfizetési kötelezettség nincs. Részletek >>

 

Minden jog fenntartva 2007 © alsoszallas.hu Adatvédelmi nyilatkozat | Szerzői jogok